Dlaczego my?

“ Every wall is a door. ”

Ralph Waldo Emerson

Doświadczenie

Rozumiemy internet

Internet zmienił reguły, według których funkcjonuje biznes. Konsumenci przeszli od tradycyjnych kanałów w stronę nowych mediów. Marki, chcąc przeżyć i rozwijać się, muszą być o krok przed nimi. Przyszłość bez wątpienia można opisać jednym słowem – digital.

Obecność w internecie, a także umiejętne wykorzystanie jego możliwości, jest kluczem do sukcesu – większej skalowalności, rentowności oraz wzrostu wartości biznesu. Bez zrozumienia nowych mediów oraz technologii przedsiębiorstwa są skazane na porażkę i to niezależnie od wysokości budżetów.

W BJ Strategy łączymy dwa światy: świat biznesu i świat internetu, a następnie bierzemy z nich to co najlepsze. Choć naszym naturalnym środowiskiem jest internet, doskonale rozumiemy problemy i wyzwania przed którymi stoi biznes tradycyjny. Z przyjemnością wykorzystamy nasze doświadczenie i pomożemy podjąć właściwe decyzje.

Krzysztof Kuwałek
CEO, BJ Strategy

Podejście

Biznes przede wszystkim

Skupiamy się na tym, co jest naprawdę istotne – na Twoim biznesie. Nie jesteśmy tylko firmą doradczą. Jesteśmy partnerem i przewodnikiem po internecie. To nasze podejście. Mając na uwadze wzrost wartości biznesu, wspólnie określimy Twoją aktualną pozycję oraz sformułujemy najważniejsze cele do osiągnięcia.

Działanie

Strategie, które zmieniają biznes

Wspieramy prezesów oddziałów międzynarodowych koncernów, właścicieli polskich firm, fundusze Venture Capital, a także założycieli start-upów w realizacji ambitnego celu – przejściu biznesu z kanału tradycyjnego do świata digital. Tworzymy kompleksowe strategie obecności marek i produktów w internecie oraz integrujemy działania offline z online.

Zobowiązanie

Zaufanie, odpowiedzialność, wizja

Oto wartości, w które wierzymy. Z dużym szacunkiem i zrozumieniem podchodzimy do stawianych nam wyzwań. Współpracę budujemy na partnerskiej komunikacji oraz najwyższych standardach etycznych. Czujemy się odpowiedzialni za efekty naszych działań, dlatego poszukujemy najlepszych rozwiązań. Wszelkie rekomendacje przedstawiamy w oparciu o dogłębną analizę sytuacji zastanej oraz czynników ryzyka.