Venture Capital

W czym możemy pomóc?

Jesteśmy strategicznym partnerem w obszarze digital dla funduszy Venture Capital oraz rad nadzorczych  i zarządów spółek portfelowych. Wykorzystaj naszą wiedzę i doświadczenie, jeśli pracujesz aktualnie nad strategią inwestycyjną, podniesieniem wartości spółki lub jej restrukturyzacją.

W zależności od Twoich planów inwestycyjnych, możemy pracować jako niezależny doradca lub jako przedstawiciel funduszu w radzie nadzorczej spółki portfelowej – wówczas wspieramy merytorycznie i nadzorujemy wdrożenie przyjętej strategii (realizacja milestones), mając na uwadze szybkie zwiększenie wartości rynkowej kupionego biznesu.

Wyróżnia nas:

  • nastawienie na wysoką stopę zwrotu z inwestycji,
  • doskonałe zrozumienie branży internetowej i doświadczenie w realizacji projektów strategicznych w obszarze digital,
  • dogłębne zrozumienie punktu widzenia założyciela firmy oraz funduszu, który w nią zainwestował,
  • międzynarodowa praktyka biznesowa pozwalająca konsekwentnie kontrolować realizację strategii rozwoju spółki w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.